.

Direcció: Santiago Alcoba Disseny: Montserrat Riera.
Redacció: Albert Villanueva Disseny web: Jordi Balaguer
Revisió i edició: Joaquim LListerri, Daniel Casals, Mª Mar Massanell
Antonio Ríos, Lourdes Aguilar, Mª Jesús Machuca i Montserrat Riera
Totes les paraules es poden consultar al DIEC. Institut d'Estudis Catalans.